Kontakt

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

 

 

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby  FiberÖstra Ryd Fiber

Portal för fiberbredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

___Östra Rydsbygdensbyalag

Inbjuder till Rådslag

 I Betania Östra Ryd

(Obs lokal! Tidigare års lokal för liten)

Måndagen 25 mars kl.18:30

Samtidigt inbjuder

Söderköpings kommun

 till informationsmöte om byggande av fiberbredband i bygden

Medverkande:

Kommunens Tekniska projektledare

för spridningsnäten av fiberbredband

Jörgen Filipsson

samt

Kommunens Projektör av fiberbredband

Benny Dahlqvist

 Alla intresserade välkomna

Byalaget bjuder på kaffe. Styrelsen

 

            

Program

Information och diskussion om byggande

av fiberbredband i Östra Ryd under 2013.

 Benny Dahlqvist presenterar utförd projektering av nätområden ÖR1 (se karta)

Samt nätområde ÖR 4 (se karta)

Tillfälle att diskutera förslaget. Samt ekonomin i dessa.

 Jörgen Filipsson presenterar byggande av spridningsnäten, markägarkontrakt och anslutningsavtal, samt förslag fördelning av grävningskostnader områdesvis. m.m.

 Årsmötesförhandlingar

 Redovisning av pågående projekt

 Ev. förslag på nya projekt 

Kaffeservering

 

_______________________________________________________

Övriga kontaktpersoner i projektet:

Ordf Projektgrupp: Magnus Berge tel: 0121-18100 E-Post: magnus.berge@soderkoping.se

 

Nätägare: Michal Botvidsson tel: 0121-181 00 E-Post. michael.botvidsson@soderkoping.se

Ansvarig : stamnät

 Fiberkonsult: Benny Dalqvist E-Post: benny.dahlqvist@cbfibreoptics.se

 Teknisk projektledare: Jörgen Filipsson E-post: Jorgen.filipsson2@soderkoping.se

 Ansvarig: spridningsnät

Samordnare väst E22 Östen Johansson tel: 011-740 34, mob: 070-540 73 03

E-Post: bredbandve22@gmail.com

 Enligt uppdrag: Östen Johansson

Fiberbredband i Söderköping. Samverkansorgan för Byalag och

Bygdeföreningar i samverkan med

Kustlandet Leader och Länsstyrelsen i Östergötland

 

 

Information och förslag ”fiberbredband Söderköping”

Har till ändamål att vara en allians av i bygden verksamma föreningar företag, byalag, ekonomiska föreningar för bygdenät och enskilda som vill arbeta för att utveckla fiberbredband på landsbygden i Söderköpings kommun, samt hjälpa dem med myndighetskontakter m.m.

Förslag till övergripande strategi:

· Kommunen bygger och äger stamnätet

· Byanätsföreningar bygger spridningsnät i olika områden

Dela med dig av denna sida på Facebook
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/for-dig-som-saknar-bredband.aspx?keyword=bredband

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2013-03-24