Kontakt

Intresseanm. Word

Intresseanmälan webb

Avtalsmallar

Aktuellt

Länkar Verktyg

Fiberbredband

Innehåll

Webbplatskarta

Bygga Fiber

 

 

Kommunens stamnätFrågor o SvarByalagskonceptNätplanering Sankt Anna fiberV.Husby FiberDrothem/SkönbergaLuddingsbo FiberGårdeby  FiberÖstra Ryd Fiber

Portal för fiberbredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Söderköpings bygdenät på landsbygden sålts till IP-Only.

Så här blir det troligen

Ny information: 2015-12-11

 Östra Ryd syd

 Årsmöte i Bredband Östra Ryd Ek. För.

Har hållits måndagen den 1 Juni 2015 KL: 18:30_21:00

Plats: Östra Ryds församlingshem

Medverkande Kommunens bredbandsansvarige Michael Botvidsson

Protokoll 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Byalagsavtal

Kartorsyd 1  Kartorsyd 2       Kartorsyd 3  Kartorsyd 4  Kartorsyd 5 Kartorsyd 6

Kartorsyd 7 Kartorsyd 8 Kartorsyd 9 Kartorsyd 10

Senaste nytt i ordningsföljd Läs i: Bredbandsforum

Artikel i Ny Teknik om fiber

Information och förslag ”fiberbredband Söderköping”

Har till ändamål att vara en allians av i bygden verksamma föreningar företag, byalag, ekonomiska föreningar för bygdenät och enskilda som vill arbeta för att utveckla fiberbredband på landsbygden i Söderköpings kommun, samt hjälpa dem med myndighetskontakter m.m.

Förslag till övergripande strategi:

· Kommunen bygger och äger stamnätet

· Byanätsföreningar bygger spridningsnät i olika områden

Dela med dig av denna sida på Facebook
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/bredband/Pages/for-dig-som-saknar-bredband.aspx?keyword=bredband

 


www.bredbandve22.se E-Post: bredbandve22@gmail.com

Webbansvarig Östen Johansson Uppdaterad:2015-12-11